Aktivity združenia pre deti

Zábavno – náučné sobotňajšie aktivity

Každý partner predstavuje jedno povolanie, ktoré bude simulovaná do identického priestoru partnera. Deťom predstavíme partnera cez povolanie, ktoré sa pod značkou, menom partnera skrýva. Vysvetlíme im, aké povolanie partner predstavuje, pre čo je dané povolanie v živote povolaní dôležité. Ukážeme im pracovné pozície, s ktorými sa u jednotlivých partnerov môžu stretnúť.

Deti takto bližšie cez mená partnerov spoznajú reálny svet dospelých, uvedomia si zodpovednosť dospelých a aj zarábanie a hodnotu peňazí.

Projektom deti získajú zručnosti na podporu ich kreativity, individuality a sebapresadenia sa v reálnom živote.

Zrealizovaná akcia v spolupráci s BAUMAX

http://www.youtube.com/watch?v=zTJPS9nO6vQ

 Denné tábory 2013

                      

 Denné tábory 2011

  

  Hrajme sa na povolania v BAUMAXE december 2011

                

    Jesenný tábor 2011

                   

   Hrajme sa na povolania v meste Polus apríl 2012